Ivana Perković KrijanIvana Perković Krijan rođena je 16.9.1979. u Derventi (BiH). Nakon osnovne i srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, upisuje Visoku učiteljsku školu na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku.  Diplomirala 2004. te stekla zvanje diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz povijesti. Nakon završenog studija radi u neliko osnovnih škola s područja Brodsko-posavske županije na radnom mjestu učiteljice razredne nastave, te kao stručna suradnica u nakladničkoj kući Alfa.

Poslijediplomski doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje, modul Odgojne znanosti, upisuje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Siniše Opića i prof.dr.sc. Majde Rijavec radi na doktorskoj disertaciji Uloga zadovoljstva i zaokupljenosti poslom učitelja u istraživačkoj nastavi prirode i društva.

Od 2007. radi kao vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Osijeku na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu, najprije na kolegiju Stručno-pedagoška praksa, a zatim na Metodici prirode i društva II. Od srpnja 2009. izabrana je u suradničko zvanje znanstvenog novaka - asistenta  na znanstvenom projektu Usmjerenost nastave prirode i društva na razine postignuća učenika. Od tada do travnja 2015. vodi metodičke vježbe iz kolegija Metodika prirode i društva II, te vježbe iz kolegija Istraživačka nastava. Od akademske 2015./2016. vodi kolegije Stručno-pedagoška praksa I i Stručno-pedagoška praksa II na integriranom i diplomskom učiteljskom studiju, te kolegij Stručna praksa II na izvanrednom preddiplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Izlagala je na više znanstvenih konferencija te koautorica je nekoliko znanstvenih radova. Uži znanstveni interes obuhvaća područje metodike prirode i društva, posebice istaživačku nastavu i rad s darovitim učenicima u nastavi prirode i društva. Nastoji istražiti faktore koji doprinose kvaliteti i kvantiteti provedbe istraživačke nastave u svrhu veće implementacije u nastavi prirode i društva.

Last modified: Saturday, 3 October 2015, 10:38 PM