Irena Krumes Šimunović

Irena Krumes rođena  je  1973. u Slavonskom Brodu, gdje je  završila  osnovnu  i srednjoškolsku naobrazbu.  Jednopredmetni studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Po završetku studija  kratko radi kao nastavnik hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi  „A. G. Matoš“ u Zagrebu, a potom prelazi u Slavonski Brod i devet  je godina  djelatnica  Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti. Potom  upisuje poslijediplomski studij iz područja jezikoslovlja na Filozofskom fakultetu u Osijeku na kojem prvo brani magistarski rad, a nakon toga i  doktorski  rad  pod nazivom  Hrvatska crkvena terminologija 18. stoljeća na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranom studiju u Slavonskom Brodu vodi nastavu na kolegijima:   Metodika hrvatskoga jezika I i II, Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku, Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika,  Dječja književnost,  a kolegije  Jezične igre i Predvježbe čitanja i pisanja  na Izvanrednom preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Slavonskom Brodu.

Održala je niz domaćih i međunarodnih  stručnih i znanstvenih izlaganja u Osijeku, Rijeci, Opatiji, Čakovcu, Subotici, Brnu, Ljubljani, Igalu, Taviri. Objavila  je  više od dvadeset  radova iz područja povijesti jezika i terminologije i na području metodike hrvatskoga jezika.

Članica je Županijskog prosudbenog povjerenstva za Smotru  Lidrano  za učenike i učenice osnovnih škola Brodsko-posavske županije, a  dugi niz godina  članica je i predsjednica Prosudbenog povjerenstva državnog literarnog natječaja „Pouke i poruke Ivane Brlić-Mažuranić temeljene na zakonima srca i dosezima mašte“  koje su sastavni dio Dječjih svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić .

 Članica je organizacijskog odbora Umjetničkih svečanosti  EKTE  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Sa studentima organizira radionice za studente i učenike  u sklopu  svečanosti, a nekoliko je puta  sudjelovala sa studentima  na Festivalu znanosti.

Članica je Predsjedništva Ogranka Matice hrvatske  Slavonski Brod i dugi niz godina surađuje u svim kulturnim događanjima Grada i Županije, lektorira, piše uvodnike za likovne kataloge, recenzira i predstavlja knjige, uređuje zbirke pjesama brodskih pjesnika. Predsjednica je Društva hrvatskih intelektualki „Ivana Brlić-Mažuranić“ Slavonski Brod, a odnedavno je članica udruge Mreža zajednice učenja.

Sudjelovala je na nekoliko EU projekata u inozemstvu:  Emocional Wings of Changes, Konya, Turkey i na projektu  Reading the Word/World, Wroclaw, Poland. Vodila je  projekt popisivanja ostavštine Dragutina Tadijanovića 2009. - 2010., kao i projekt U potrazi za Ivaninim blagom (uz potporu  Županije brodsko-posavske i Gradskog poglavarstva Slavonski Brod)  od 2007. do  2011. na  kojem je sa studentima radila na poticanju učeničkog čitanja.

Sudjelovala je i na domaćim projektima kao što je projekt  Tehničke škole Slavonski Brod pod nazivom Navigator i projekt Gradimo zajednice, prijatelje djece u organizaciji Europskog doma u Slavonskom  Brodu.

Završila je program E-learning Course Design  2014. godine  u trajanju od dva semestra na E-learning akademiji u Zagrebu. Na sustavu pedagogija.net vodi kolegij Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika.


Video 1. Primjer nastave u okviru kolegija Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika

Last modified: Friday, 15 September 2017, 11:05 AM