Teorije odgoja

Usvojiti znanstveni pedagogijski sustav kao temelj razumijevanja odgojne prakse, ali i kao temeljnu pretpostavku za mijenjanje i unapređivanje postojeće odgojne prakse. Usvojiti temeljne pedagogijske pojmove do razine praktične primjenjivosti. Usvojeni sustav pedagogijskih spoznaja i formirana umijeća treba studente osposobiti za praktičan odgojni rad, ali i za organiziranje i provođenje primjenjivih akcijskih istraživanja u cilju unapređivanja odgojne prakse.