Suvremena kultura škole

Kolegij ima za cilj osposobiti polaznike za razumijevanje odnosa između ogoja i kulture, pojma kulture škole, različitih tipova kulture škole te mogućnosti mijenjanja kulture škole.