Vođenje promjena u odgoju i obrazovanju

Ciljevi kolegija: Analiza povijesnog razvoja odgojno-obrazovnog sustava u svijetu i Hrvatskoj; utvrđivanje značajki kvalitetnih odgojno-obrazovnih sustava u svijetu; analiza i vrednovanje procesa ostvarivanja promjena u suvremenim odgojno-obrazovnim sustavima; vrednovanje različitih tipova vođenja s obzirom na potrebe ostvarivanja održivih i učinkovitih promjena u odgoju i obrazovanju; planiranje i evaluacija promjena na različitim razinama odgojno-obrazovnog sustava.