Teorije obrazovnih sustava

Upoznati studente s različitim teorijskim polazištima obrazovnih sustava, ciljevima obrazovanja, elementima obrazovnog sustava, iskustvima u ostvarivanju ciljeva obrazovanja, pojmom reforme obrazovanja i reformskim kretanjima u zemljama Europske unije s posebnim naglaskom na cjeloživotno obrazovanje.