Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Cilj kolegija je osposobiti studente za planiranje i provedbu akcijskog istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi i u izradi plana akcijskog istraživanja.