Metodologija pedagoških istraživanja - predškolski

Svrha kolegija je upoznati različite istraživačke dizajne i postupke te izraditi nacrt jednog istraživanja u području predškolskog odgoja.