Pedagogija - PPDMI (grupa A)

U okviru kolegija pedagogija sudionici će upoznati osnovne filozofske i teorijske pretpostavke odgoja. Usvojit će značajke tri pristupa odgoju (sociocentristički, pedocentristički i kritičko-emancipacijski) te tri područja odgoja (egzistencijalni, socijalni i humanistički). Upoznati će mogućnosti ostvarivanja pozitivne orijentacije u odgoju te suštinskih promjena u odgojno-obrazovnom sustavu.