Vođenje kreativnosti

Cilj ovoga kolegija je poticanje kreativnosti polaznika predmeta,  razumijevanje važnosti kreativnosti i stvaralaštva u odgojnom procesu, osposobljavanje studenata za vođenje i upravljanje kreativnošću u odgojno-obrazovnom procesu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti temeljne pojmove vezane uz kreativnost (stvaralaštvo, inovativnost, divergentno mišljenje, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaborativnost);
  • objasniti  pedagogijsku perspektivu pojma kreativnosti;
  • objasniti važnost kreativnosti i stvaralaštva u odgojnom procesu;
  • upravljati vlastitom kreativnošću te isto pomoći ostvariti kod učenika;
  • organizirati aktivnosti u nastavi koja potiče i vodi kreativnost učenika
  • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.