Uvod u metodologiju istraživanja

Ciljevi i zadaci:

Stjecanje znanja i vještina elementarne  kompetencije znanstvenog  istraživanja. Osposobljavanje studenta za izradu i kritičku prosudbu nacrta/projekta istraživanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • razumjeti metodologijske terminologije i istraživačke paradigme;
  • razlikovati vrste istraživanja prema različitim kriterijima;
  • argumentirati nacrt/projekt istraživanja;
  • kreirati istraživačka pitanja i hipoteza;
  • odabrati uzorak istraživanja;
  • opravdati sustav vrijednosti i istraživačkog integriteta.