Metodika rada pedagoga I

Omogućiti studentima razvoj osnovnih metodičkih kompetencija u području planiranja i programiranja rada pedagoga i škole. Osposobiti buduće pedagoge za razumijevanje, kreiranje, istraživanje i razvoj te praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog, savjetodavnog i timskog rada u različitim uvjetima. Upoznati pristupe i kriterije vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada te samovrednovanja uz refleksivni pristup.