CARNET - radionice

Ovaj kolegij služi za demonstraciju mogućnosti sustava Moodle u okviru CARNET-ovih radionica održanih za djelatnike AZOO-a i ASOO-a.