Contemporary English Language

Cilj je kolegija unaprjeđivanje znanja studenata u usmenom i pismenom korištenju engleskog jezika, koje bi trebala odlikovati sve veća gramatička preciznost, tečnost i bogatstvo vokabulara, te sposobnost izražavanja kritičkog osvrta u raznim situacijama i kontekstima, osim toga cilj je i poučiti studente kako postati što samostalniji u učenju engleskog jezika.

Nastavnik: Vlatka Ivić