Korelacijsko-integracijski sustav u hrvatskom jeziku

Ovaj kolegij usmjeren je  proučavanju teorije korelacije i integracije kao i teorije međupredmetnih veza  i njihovoj  praktičnoj  primjeni  u nastavi Hrvatskoga jezika. U  korelacijsko-integracijskom sustavu književni sadržaj povezuje se sa sadržajima drugih umjetnosti (likovne, glazbene, scenske, filmske kulture) i drugim nastavnim područjima kao i nastavnim predmetima.

Nastavnik: Irena Krumes