Metodologija istraživanja školskog kurikuluma

Ciljev kolegija je Upoznati filozofska polazišta osnovnih znanstvenih paradigmi istraživanja školskog kurikuluma. Izraditi nacrt znanstvenog istraživanja školskog kurikuluma vodeći računa o prikladnosti istraživačkog pristupa problemu istraživanja.