Metodologija istraživanja školskog kurikuluma

Cilj kolegija je upoznati filozofska polazišta osnovnih znanstvenih paradigmi istraživanja školskog kurikuluma i biti u stanju osmisliti projekt znanstvenog istraživanja školskog kurikuluma vodeći računa o prikladnosti istraživačkog pristupa problemu istraživanja. Polaznici bi trebali upoznati značajke različitih znanstvenih paradigmi, argumentirano kritički raspravljati o specifičnostima pojedinih znanstvenih pristupa, izabrati primjereni istraživački pristup u skladu s problemom istraživanja, osmisliti istraživanje u okviru odabrane znanstvene paradigme te kritički raspravaljati o izvještajima istraživanja kurikuluma suvremene škole.