Akcijska istraživanja u nastavi

Ovaj kolegij namijenjen je suradnji akcijskih istraživača - praktičara na svim razinama odgojnog sustava.