Metodika odgoja

Cilj kolegija je upoznati različite teorijske orijentacije u poimanju odgoja i pojam odgoja. Razviti odgojni optimizam, te ovladati osnovnim odgojnim strategijama, metodama i postupcima.